Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů

TKO počínaje dnem 8. 1. 2019 a poté vždy jednou za 14 dní v úterý (sudé týdny). Svoz 25. 12. 2019 bude nahrazen 26. 12. 2019.
BIO počínaje dnem 2. 4. 2019 a poté každý týden v úterý, naposledy 12. 11. 2019 (v případě, že nebude mrznout).
Tetrapacky: 14. 2. 2019, 16. 5. 2019, 15. 8. 2019, 14. 11. 2019.
Svoz nebezpečných odpadů: 23. 3. 2019, 2. 11. 2019.

Informace k biopopelnicím