Poplatky

Poplatek za psa

  • 150,-- Kč / 1 pes v domácnosti
  • 200,-- Kč / každý další pes v domácnosti

Splatnost poplatku do 31. 3. příslušného roku

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Formulář k ohlášení psa

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

  • 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok
  • 500,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok


Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za TKO

  • 500,-- Kč / osoba / rok.
  • 250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu

(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

Splatnost poplatku pro I. pololetí do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Splatnost poplatku pro II. pololetí do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Vodné a stočné - zálohy a vyúčtování

Pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou.

Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku.
Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení.

Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a stočného:

Číslo účtu : 103187365/0300
VS stočné: 23215 + Vaše č. p.
VS vodné: 23105 + Vaše č. p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Dne 20. 12. 2018 ZO schválilo cenu:

  • vodného 25,--Kč / m3, vč. DPH,
  • stočného: 30,--Kč / m3, vč. DPH.