Rozpočet

Rozpočtový výhled Obce Dolní Studénky na rok 2016-2020 - zveřejněno 3.3.2017

Smlouvy o poskytnutí dotace 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost z rozpočtu Obce Dolní Studénky - TJ Sokol Dolní Studénky, z.s. - zveřejněno dne 10. 4. 2019

Záměry obce

Záměr na pronájem nebytových prostor - zveřejněno dne 30. 5. 2019
Záměr obce o pronájmu pozemků - zveřejněno dne 30. 5. 2019
Záměr obce o výpůjčce pozemků - zveřejněno dne 30. 5. 2019
Záměr obce o prodeji pozemků - zveřejněno dne 30. 5. 2019
Záměr obce o pronájmu pozemku - zveřejněno dne 3. 6. 2019

Rok 2019
Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2019 - zveřejněno 3. 1. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - zveřejněno dne 18. 1. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - zveřejněno dne 6. 2. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - zveřejněno dne 21. 2. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - zveřejněno dne 22. 3. 2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 - zveřejněno dne 17. 4. 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 - zveřejněno dne 29. 4. 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - zveřejněno dne 30. 5. 2019
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 - zveřejněno dne 24. 5. 2019
Závěrečný účet za rok 2018 - zveřejněno dne 3. 6. 2019